Marianne B. Brekke

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Marianne B. Brekke (f. 1969) er spesialist i patologi og overlege.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Avdeling for patologi og medisinsk genetikk

St. Olavs hospital

Artikler av Marianne B. Brekke
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media