Maria Ulriksen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Fostermedisinsk avdeling

Kvinneklinikken

Oslo universitetssykehus

og

Fødeavdelingen

Kvinneklinikken

Akershus universitetssykehus

Hun har bidratt med utforming av spørreskjemaet, godkjenning fra Personvernombudet ved Akershus universitetssykehus, innsamling og tolking av data, revisjon av manuset og godkjenning av innsendte manusversjon.

Maria Ulriksen er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer og overlege.

Artikler av Maria Ulriksen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media