Maria Seferowicz

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Maria Seferowicz (f. 1982) er overlege ved akuttmedisinsk avdeling, Lovisenberg Diakonale Sykehus. Tidligere var hun lege/forsker Lipidklinikken. Oslo universitetssykehus.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Maria Seferowicz
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media