Maria Ramberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Maria Ramberg

Sara Rise Langlo, Maria Ramberg, Berit Grøholt
28.08.2003
Forekomsten av selvmord og selvskadende atferd har økt betydelig i Norge i etterkrigstiden ( 1 ). Blant ungdom i aldersgruppen 14 – 19 år er selvmordsraten nesten firedoblet fra 1960-årene og frem...