Maria Krogseth

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: mariakrogseth@gmail.com

Geriatrisk avdeling

Oslo universitetssykehus

og

Alderspsykiatrisk forskningsnettverk

Vestfold og Telemark

og

Universitetet i Sørøst-Norge

Hun har bidratt med idé, utforming/design, datainnsamling, analyse av data, tolking av data, litteratursøk, utarbeiding/revisjon av manuset og godkjenning av innsendte manusversjon.

Maria Krogseth er lege i spesialisering del 2, forsker og førsteamanuensis.

Artikler av Maria Krogseth
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media