Maria Barca

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Maria Barca

Marit Tveito, Maria Barca, Cecilie Bhandari Hartberg
10.05.2021
Covid-19-pandemien har påvirket helsetilbudet i store deler av helsevesenet, både for somatiske sykdommer og psykiske lidelser, og har hatt negative konsekvenser for den psykiske helsen ( 1 ). I...