Mari Trommald

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Mari Trommald

Morten Aaserud, Mari Trommald, Andrew D. Oxman, Simon Innvær
10.11.2002
Vitenskapelige artikler forfattet av Sosial- og helsedirektoratets medarbeidere er ikke nødvendigvis uttrykk for direktoratets oppfatning Offentlige utgifter til legemidler i Norge økte med 92 % i...
Morten Aaserud, Mari Trommald, Janette Boynton
10.09.2001
Med økte ressurser til sykehussektoren, men fortsatt udekkede behov og til dels lange ventelister på prioriterte områder, har man sett etter mulige områder for effektivisering. De siste årene har det...
Mari Trommald, Morten Aaserud, Arild Bjørndal
20.10.2000
Det har vært en kraftig økning i øyeblikkelig hjelp-innleggelser i de vestlige land de siste årene (1). I Norge økte medisinske øyeblikkelig hjelp-innleggelser med over 22 % fra 1994 til 1998 (2)...