Mari Tosterud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: mari.tosterud@fhi.no

Mari Tosterud er cand.med.vet. og avdelingsdirektør ved Avdeling for akutte forgiftninger (Giftinformasjonen) i Folkehelseinstituttet.

Artikler av Mari Tosterud
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media