Mari Skeibrok

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Fakultet for medisin og helsevitenskap

NTNU

Forfatterbidrag: innhenting av kliniske data fra elektronisk pasientjournal, analyse av data, revisjon og ferdigstilling av manus, godkjenning av innsendt manusversjon.

Mari Skeibrok er medisinstudent.

Artikler av Mari Skeibrok
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media