Mari Robberstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Mari Robberstad

Mari Robberstad, Signe Berit Bentsen, Tore Julsrud Berg, Marjolein M. Iversen
15.09.2017
The prevalence of diabetes mellitus in Norway has risen from 2.5 % in 2005 to 3.2 % in 2011 ( 1 ). Foot ulcers are not uncommon in persons with diabetes; two Norwegian studies show that 7 – 10 % of...
Mari Robberstad, Signe Berit Bentsen, Tore Julsrud Berg, Marjolein M. Iversen
12.09.2017
Prevalensen av diabetes mellitus i Norge har steget fra 2,5 % i 2005 til 3,2 % i 2011 ( 1 ). Fotsår er ikke uvanlig hos personer med diabetes. To norske studier viser at 7 – 10 % av personer med...