Mari Robberstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Det helsevitenskapelige fakultet

Universitetet i Stavanger

og

Medisinsk divisjon

Stavanger universitetssjukehus

Hun har bidratt med idé utforming/design, datasamling, analyse av data, tolking av data, litteratursøk, utarbeiding/revisjon av manuskriptet og godkjenning av innsendt manusversjon.

Mari Robberstad (f. 1964) er sårsykepleier og MSc i helsevitenskap. Artikkelen inngår som en del av mastergradsarbeidet (juni 2016).

Artikler av Mari Robberstad
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media