Mari Oppebøen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Mari Oppebøen

Mari Oppebøen, Emilia Kerty
24.09.2019
A previously healthy girl of junior school age visited an ophthalmologist because of reading difficulties and an increasing number of “homework errors” that were due to small, rapid, horizontal eye...
Mari Oppebøen, Emilia Kerty
23.09.2019
En tidligere frisk jente i barneskolealder oppsøkte øyelege på grunn av lesevansker og stadig flere «leksefeil» som skyldtes raske, små, horisontale øyebevegelser som oppsto ved fiksering av blikket...
Hans Randby, Cathrin Lytomt Salvador, Mari Oppebøen, Inger Marie Skogseid, Jeanette Koht
26.11.2018
Dystonia is a movement disorder characterised by persistent and intermittent muscle contractions that cause involuntary repetitive movements, and that can lead to abnormal posture in affected parts...
Hans Randby, Cathrin Lytomt Salvador, Mari Oppebøen, Inger Marie Skogseid, Jeanette Koht
26.11.2018
Dystoni er en bevegelsesforstyrrelse karakterisert av vedvarende og intermitterende muskelkontraksjoner som forårsaker ufrivillige, repeterte bevegelser, og kan føre til unormale stillinger i de...