Mari Molvik*

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: Mari.Molvik@fhi.no

Seksjon for resistens- og infeksjonsforebygging

Folkehelseinstituttet

Hun har bidratt med utforming av studien, databehandling, analyse og tolkning av data, litteratursøk samt utarbeiding og godkjenning av innsendte manuskript.

Mari Molvik er lege.

Artikler av Mari Molvik*
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media