Mari Kathrine Sand

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Mari Kathrine Sand (f. 1984) er lege i spesialisering ved Øyeavdelingen, Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Mari Kathrine Sand
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media