Margrethe Greve-Isdahl

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Margrethe Greve-Isdahl

Ketil Størdal, Margrethe Greve-Isdahl, Pål Surén
04.02.2021
Stricter infection controls and school closures to tackle COVID-19 are regularly called for in the public discourse on the pandemic. However, restrictions on schooling and leisure activities can have...
Ketil Størdal, Margrethe Greve-Isdahl, Pål Surén
28.01.2021
Krav om strengere smittevern og i ytterste konsekvens stengte skoler under covid-19-pandemien fremmes regelmessig i den offentlige debatten. Men begrenset skole- og fritidstilbud kan ha uheldige...
Ketil Størdal, Inger Johanne Bakken, Margrethe Greve-Isdahl, Claus Klingenberg, Eyvind Helland, Wenche Nystad, Vidar Hjellvik, Hanne Løvdal Gulseth
03.07.2020
Measures targeting children and adolescents in Norway have attracted great attention since the pandemic outbreak of SARS-CoV-2, the virus that causes the disease COVID-19. Children and adolescents...
Ketil Størdal, Inger Johanne Bakken, Margrethe Greve-Isdahl, Claus Klingenberg, Eyvind Helland, Wenche Nystad, Vidar Hjellvik, Hanne Løvdal Gulseth
24.06.2020
Tiltak rettet mot barn og ungdom i Norge har fått stor oppmerksomhet etter pandemiutbruddet av sars-CoV-2, viruset som forårsaker sykdommen covid-19. Barn og ungdom kan bli smittet og syke av sars-...
Astri Lang, Claus Klingenberg, Margrethe Greve-Isdahl, Jannicke Hanne Andresen
26.03.2020
Ny, norsk veileder for håndtering av nyfødte eksponert for covid-19 via mor er publisert. Covid-19-sykdom forventes å ramme bredt, og det er kun et spørsmål om tid før første fødekvinne med pågående...
Tone Bruun, Britt Nakstad, Margrethe Greve-Isdahl, Heidi Hovde, Truls M. Leegaard, Elmira Flem
24.06.2019
Premature barn er sårbare for alvorlig rotavirusgastroenteritt. Det er anbefalt å vaksinere de premature barna mens de ligger på sykehus, slik at de ikke blir for gamle til å...
Ketil Størdal, Elisabeth Selvaag, Margrethe Greve-Isdahl
30.10.2018
Norske barneleger har merket seg at forbruket av energidrikker øker blant barn og unge, og at tenåringer blir gjenstand for aggressiv markedsføring med smart og positiv ordbruk...
Alf Meberg, Margrethe Greve-Isdahl, Cathrine Alsaker Heier
20.09.2007
Pulmonal luftlekkasje (spesielt pneumothorax) oppstår ikke sjelden hos nyfødte. I en studie med røntgenundersøkelse av normalt vaginalt fødte fullbårne barn forekom pneumothorax og/eller...