Margreth Grotle

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Institutt for fysioterapi

OsloMet – storbyuniversitetet

og

Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse

Oslo universitetssykehus

Hun har bidratt med tolking av data, utarbeiding og revisjon av manus og godkjenning av innsendte manusversjon.

Margreth Grotle er fysioterapeut og professor.

Artikler av Margreth Grotle
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media