Margrete Tytlandsvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Margrete Tytlandsvik

Stig Heskestad, Margrete Tytlandsvik
03.01.2008
Stortingsmelding nr. 25 (1996 – 97) Åpenhet og helhet ( 1 ) målbar en sterk kritikk av det psykiske helsevern og la grunnlaget for opptrappingsplanen ( 2 ) som ble politisk vedtatt i 1998. Tjenestene...