Margrete Tytlandsvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Margrete Tytlandsvik

Stig Heskestad, Anne Martha Kalhovde, Einar Steen Jakobsen, Margrete Tytlandsvik, Laila Horpestad, Inger Karin Sletthaug Runde
08.10.2019
In 2010, five users’ and interest organisations took the initiative for the ‘Joint Campaign for Drug-Free Treatment Programmes in the Mental Health Services’ ( 1 ), and in 2015 the Ministry of Health...
Stig Heskestad, Anne Martha Kalhovde, Einar Steen Jakobsen, Margrete Tytlandsvik, Laila Horpestad, Inger Karin Sletthaug Runde
02.10.2019
Fem bruker- og interesseorganisasjoner tok i 2010 initiativ til «Fellesaksjonen for medikamentfrie behandlingsforløp i psykiske helsetjenester» ( 1 ), og i 2015 påla Helse- og omsorgsdepartementet de...
Stig Heskestad, Margrete Tytlandsvik
03.01.2008
Stortingsmelding nr. 25 (1996 – 97) Åpenhet og helhet ( 1 ) målbar en sterk kritikk av det psykiske helsevern og la grunnlaget for opptrappingsplanen ( 2 ) som ble politisk vedtatt i 1998. Tjenestene...