Margrete Einen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Margrete Einen

Christina Brudvik, Tone Høivik, Knut-Helge Kaspersen, Margrete Einen, Irene Ødegård
04.09.2017
Vi viser til den interessante artikkelen av Borchrevink og medarbeidere som bekrefter at fagmiljøene i stor grad oppdaterer seg og følger de rådene som gis fra sentralt hold når det gjelder å unngå...
Ansgar Berg, Kari Furu, Margrete Einen, Olav Spigset
16.12.2010
Nedre luftveisinfeksjoner er vanlig hos små barn og ofte forbundet med luftveisobstruksjon og hoste. Symptomatisk behandling med efedrin mikstur er utbredt i Norge. Det er rapportert til dels...