Margrete Einen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Margrete Einen er sykehusfarmasøyt og tilknyttet Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn, Kompetansesenter i lindrande behandling, Helseregion Vest og Sjukehusapoteket i Bergen. Hun har vært prosjektleder for utarbeiding av retningslinjene fra februar 2017.

Artikler av Margrete Einen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media