Margret Håberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Margret Håberg

Elisif Rytter, Margret Håberg
20.03.2003
I perioden 1991 – 2000 utgjorde de fleste legemiddelgruppene en tilnærmet konstant andel av total kostnadsmessig omsetning av legemidler i Norge ( 1 ). Imidlertid økte andelen av legemidler med...