Margitta T. Kampman

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Margitta T. Kampman

Margitta T. Kampman, Nina Merete Bjæring Brox, Einar Bugge, Camilla Bjørnstad
25.03.2014
Universitetssykehuset Nord-Norge innførte i februar 2012 virkestofforskrivning av medikamenter til inneliggende pasienter. Lege ordinerer legemidlets generiske navn og sykepleier dokumenterer...
Trygve Holmøy, Kristin Løken-Amsrud, Margitta T. Kampman, Øivind Torkildsen, Kjell-Morten Myhr
27.05.2014
Brustad & Meyer ( 1 ) og Dahl & Thorsby ( 2 ) gjør godt rede for sitt nøkterne syn på måling og vurdering av vitamin D-status. Vi er enige i at en serumkonsentrasjon av 25-hydroksyvitamin D...