Margareta Sanner

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Margareta Sanner

Hilde Eide, Stein Foss, Margareta Sanner, Juan Robbie Mathisen
29.05.2012
In Norway during the last decade we have seen a continuous increase in the number of organ donations from deceased donors. Despite this increase there is still a considerable imbalance between the...
Hilde Eide, Stein Foss, Margareta Sanner, Juan Robbie Mathisen
29.05.2012
I Norge har vi de siste ti år sett en jevn økning i antall organdonasjoner fra avdød giver. Til tross for økningen er det fortsatt et betydelig misforhold mellom behovet og antallet tilgjengelige...