Maren Østvold Lindheim

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Maren Østvold Lindheim er psykologspesialist ved Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus, Oslo universitetssykehus.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Hun er en av to ledere av et etterutdanningsprogram i klinisk hypnose og kommunikasjon for leger og psykologer som arbeider med barn og unge.

Artikler av Maren Østvold Lindheim
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media