Maren Østvold Lindheim

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Maren Østvold Lindheim

Helene Helgeland, Maren Østvold Lindheim, Trond H. Diseth, Per A. Brodal
04.05.2021
The effect of clinical hypnosis is now so well documented across several conditions that it should be part of the treatment offered to many patients – both adults and children. Its...
Helene Helgeland, Maren Østvold Lindheim, Trond H. Diseth, Per A. Brodal
30.04.2021
Effekten av hypnose i behandling av flere tilstander er nå så godt dokumentert at hypnose bør inngå som en del av behandlingstilbudet til en rekke pasientgrupper – både voksne og barn. Implementering...
Maren Østvold Lindheim, Svein Åge Kjøs Johnsen, Åshild Lappegard Hauge, Trond H. Diseth
09.11.2020
Spending time in nature can have a regulatory effect on the body. The architectural design and location of the Outdoor Care Retreat at Oslo University Hospital create a unique therapeutic space...
Maren Østvold Lindheim, Svein Åge Kjøs Johnsen, Åshild Lappegard Hauge, Trond H. Diseth
09.11.2020
Naturopplevelser kan virke regulerende på kroppen. Den arkitektoniske utformingen og beliggenheten til Friluftssykehuset ved Oslo universitetssykehus gir et spesielt terapeutisk rom. Illustrasjon:...