Marcus Bubandt Arentz Aune

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marcus Bubandt Arentz Aune

Lene M. Ø. Loose, Erlend Elde, Marcus Bubandt Arentz Aune, Odd Martin Vallersnes
30.06.2015
Choice of treatment can be challenging in the casualty clinic. Early in the disease course in particular, clinical signs can be sparse and diagnostic tools limited. Sometimes the road to ruin is...
Lene M. Ø. Loose, Erlend Elde, Marcus Bubandt Arentz Aune, Odd Martin Vallersnes
30.06.2015
Choice of treatment can be challenging in the casualty clinic. Early in the disease course in particular, clinical signs can be sparse and diagnostic tools limited. Sometimes the road to ruin is...
Lene M. Ø. Loose, Erlend Elde, Marcus Bubandt Arentz Aune, Odd Martin Vallersnes
30.06.2015
Valg av behandling på legevakt kan være utfordrende. Særlig tidlig i sykdomsforløpet kan de kliniske tegnene være sparsomme, og man har begrenset med diagnostiske hjelpemidler. Noen ganger er veien...