Marc Ahmed

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Marc Ahmed (f. 1968) er spesialist i indremedisin og geriatri. Han er overlege ved Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus. Han jobbet i Storbritannia 1997 – 2007 innenfor både indremedisin og allmennmedisin.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Marc Ahmed
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media