Malin Dögl

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Institutt for klinisk og molekylær medisin

NTNU

og

Avdeling for obstetrikk og gynekologi

St. Olavs hospital

Hun har bidratt med planlegging av studien, skriving av protokollen samt utarbeiding, revisjon og godkjenning av manuset.

Malin Dögl er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, førsteamanuensis II og overlege.

Artikler av Malin Dögl
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media