Målfrid Holmaas Bjørgaas

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Målfrid Holmaas Bjørgaas

Målfrid Holmaas Bjørgaas
06.03.2012
Despite a difficult starting point, processes of change are underway in the health services of Mongolia. In April 2011, I had the opportunity to study at first hand the establishment of palliative...
Målfrid Holmaas Bjørgaas
06.03.2012
På tross av et vanskelig utgangspunkt er endringsprosesser i gang i helsetjenesten i Mongolia. I april 2011 fikk jeg studere etablering av lindrende behandling til kreftpasienter på nært hold. Mitt...