Mala Naik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Mala Naik

Harald A. Nygaard, Mala Naik, Sabine Ruths
30.10.2000
Sykehjem er en hjørnestein i eldreomsorgen. Sykehjemmenes oppgaver fremgår av ”Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie”, og oppgavene spenner over et vidt felt: medisinsk...