Maja Akopian

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Maja Akopian

Maja Akopian, Odd Martin Vallersnes, Dag Jacobsen, Øivind Ekeberg, Mette Brekke
17.11.2015
Acute poisonings are a serious health problem and often require treatment in hospital and/or at the pre-hospital level ( 1  –  3 ). There seems to be an inverse correlation between both the incidence...
Maja Akopian, Odd Martin Vallersnes, Dag Jacobsen, Øivind Ekeberg, Mette Brekke
17.11.2015
Akutte forgiftninger er et alvorlig helseproblem og medfører ofte behandling i sykehus og/eller prehospitalt ( 1  –  3 ). Det ser ut til å være en invers sammenheng mellom både insidens og...