Mai A.S. Fraz

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Mai A.S. Fraz

Ingvild Nordøy, Mai A.S. Fraz, Marius Trøseid, Børre Fevang, Pål Aukrust
25.05.2020
Vi viser til M. Teigen Hauge og medforfatteres interessante kasuistikk om ARDS ved Covid-19 infeksjon og gjentatte negative nasofarynksprøver ( 1 ). Vi ønsker kun å kommentere kort opplysningen om at...