Magnus Salomonsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Magnus Salomonsen (f. 1982) er lege i spesialisering ved Akuttmedisinsk klinikk. Han samlet anamnese og kliniske funn ved gjennomgang av journal og behandlet pasienten. Han har deltatt aktivt i utformingen av artikkelen både med faglige tilbakemeldinger og behandling av tekst.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Anestesiavdelingen

Nordlandssykehuset, Bodø

Artikler av Magnus Salomonsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media