Magnus Berle

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Magnus Berle

Kristian Sønstabø, Stig Gjerde, Aly Dicko, Inge Morild, Jon-Kenneth Heltne, Magnus Berle
01.02.2021
Falls can be dangerous, but sometimes whatever caused the fall can be even more dangerous. Here we present the case of a man who was hospitalised after a fall, but for whom identifying the cause and...
Kristian Sønstabø, Stig Gjerde, Aly Dicko, Inge Morild, Jon-Kenneth Heltne, Magnus Berle
28.01.2021
Et falltraume kan være farlig, men noen ganger kan årsakene til fallet være farligere. Vi presenterer her en kasuistikk der en mann ble innlagt etter traume, og der det tok tid å komme frem til årsak...
Magnus Berle, Kristine Hermansen Dahlslett, Giedre Kavaliauskiene, Dag Hoem
05.09.2017
A previously healthy man in his twenties was hospitalised in the general surgical ward with pains located in the central abdomen. Routine blood tests and vital signs were unremarkable. The pains...
Magnus Berle, Kristine Hermansen Dahlslett, Giedre Kavaliauskiene, Dag Hoem
04.09.2017
En tidligere frisk mann i 20-årene ble innlagt i kirurgisk avdeling med smerter lokalisert sentralt i abdomen. Orienterende blodprøver og vitale parametere var upåfallende. Smertene avtok, og han ble...
Anders Svare, Christian Helland, Magnus Berle, Stephan Johannes Schüler
12.11.2013
En mann i 50-årene fikk påvist hydrocephalus sekundært til en araknoidalcyste. I de påfølgende årene ble han flere ganger innlagt med ulike nevrologiske symptomer og systemisk inflammatorisk respons-...