Magnus Aurivillius

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Magnus Aurivillius

Magnus Aurivillius
10.04.2000
I Tidsskrift for Den norske lægeforening nr. 5/2000 efterfrågas läkares syn på hur sjukfrånvaron i Norge ska minskas (1). Åtgärder för minskad sjukfrånvaro är sannerligen ett vällovligt initiativ,...