Magnus Aassved Hjort

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Magnus Aassved Hjort

Sverre Sigurd Lamens, Magnus Aassved Hjort
12.06.2020
A girl of early primary school age was admitted to the paediatric department after an acute onset of dizziness, numbness in the right arm, and word-finding difficulties. The symptoms had abated upon...
Sverre Sigurd Lamens, Magnus Aassved Hjort
04.06.2020
En jente i tidlig barneskolealder ble innlagt ved barneavdelingen etter akutt debut av svimmelhet, nummenhet i høyre arm og ordletingsvansker. Symptomene hadde gått tilbake ved innkomst, men det...