Magnhild Skråmestø Dejgaard

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Magnhild Skråmestø Dejgaard

Magnhild Skråmestø Dejgaard, Siri Rostoft
08.03.2021
A patient who is classified as frail is at high risk of post-surgical complications, nursing home admission, and of death. An assessment of patient frailty provides a more accurate picture of the...
Magnhild Skråmestø Dejgaard, Siri Rostoft
08.03.2021
En pasient som klassifiseres som skrøpelig har høy risiko for komplikasjoner etter kirurgi, behov for sykehjemsplass og død. En vurdering av pasientens skrøpelighet gir et mer presist bilde av...