Magne Raundalen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Magne Raundalen

Magne Raundalen
02.11.2006
Mens de fleste av landets skolebarn har fått berette om gøy i ferien både utenfor og innenfor klasserommet, har to skoler jeg kjenner, fordi de har søkt meg om råd, måttet forberede seg på å ta imot...
Magne Raundalen
26.01.2006
Hva er god familieomsorg? Å se alle former for vold mot barn i familien samtidig må være målet. Som deltager i et 3-årig program for Barne- og familiedepartementet, har jeg de siste to årene arbeidet...