Magne Følling

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Magne Følling

Martin Biermann, Boel Johnsen, Halfdan Sørbye, Magne Følling, Anders Sundin, Tore Bach-Gansmo
13.08.2009
Nevroendokrine svulster er sjeldne, og det oppdages under 200 nye tilfeller årlig i Norge. I en nylig publisert oversiktsartikkel er det imidlertid beskrevet en 72 % økning i insidens i Norge fra...