Ludvik Saxhaug Solnør

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Institutt for klinisk og molekylær medisin

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Han har bidratt med utforming av studien, litteratursøk, bearbeiding og tolkning av data samt utarbeiding av manuskriptet.

Ludvik Saxhaug Solnør er cand.med.

Artikler av Ludvik Saxhaug Solnør
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media