Ludvik Hovda Lien

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Det helsevitenskapelige fakultet

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Han har bidratt med litteratursøk og skriving av manus.

Ludvik Hovda Lien er medisinstudent.

Artikler av Ludvik Hovda Lien
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media