Lovise Olaug Mæhle

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Lovise Olaug Mæhle (f. 1956) er dr.med., spesialist i medisinsk genetikk og arbeider som overlege.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Avdeling for medisinsk genetikk

Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet

Artikler av Lovise Olaug Mæhle
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media