Lovise Mæhle

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lovise Mæhle

Pål Møller, Jaran Apold, Lovise Mæhle, Ketil Heimdal
10.03.2000
Ved BRCA1-mutasjon blir brystkreft i hovedsak påvist som infiltrerende, østrogenreseptornegativ cancer med dårlig prognose etter histopatologisk vurdering (10, 14 – 16). Det er alminnelig antatt, men...
Pål Møller, Lovise Mæhle, Jaran Apold
17.11.2005
Dette er en konsensusrapport fra Norsk gruppe for arvelig kreft, som er en interessegruppe under Onkologisk forum, hvor alle medisinsk-genetiske avdelinger er representert. Vi redegjør for hva...