Ljubica Glumac

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ljubica Glumac

Lars Christian Opdal, Ljubica Glumac
17.10.2019
Young doctors soon find themselves in demanding interpersonal situations, despite not being particularly well trained in how to relate to their own emotions triggered by patient encounters...
Lars Christian Opdal, Ljubica Glumac
16.10.2019
Unge leger settes raskt i krevende mellommenneskelige situasjoner, uten at de er særlig godt trenet i å forholde seg til sine egne følelser i møtet med pasientene. Refleksjonsgrupper kan være et...