Ljubica Glumac

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Ljubica Glumac er psykiater og psykoterapeut og medisinskfaglig ansvarlig overlege ved Akuttpsykiatrisk avdeling, Akershus universitetssykehus.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Ljubica Glumac
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media