Live Sanderud Stavseth

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Live Sanderud Stavseth

Live Sanderud Stavseth, Nikolai Kunøe, Lars Tanum
12.11.2013
Langtidsvirkende naltrekson (opioidantagonist) i injeksjonsform kan kanskje bidra til å redusere antall overdoser og gi redusert tilbakefallsrate hos opiatavhengige. Medikamentet utprøves nå i en...
Live Sanderud Stavseth, Lars Tanum, Nikolaj Kunøe
28.01.2014
Ut fra vinklingen vi har valgt for dette innlegget, definerer vi opiatavhengige som gruppen heroinbrukere (illegale rusmidler) og gruppen i legemiddelbasert behandling (LAR) som mottar opiatagonister...