Liv Merete Reinar

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Liv Merete Reinar

Atle Fretheim, Tom Tanbo, Siri Vangen, Liv Merete Reinar, John-Arne Røttingen
29.11.2011
The incidence of sphincter rupture during deliveries in Norway increased appreciably in the period 1967 – 2004, according to figures from the Medical Birth Registry ( 1 ). Risk factors for sphincter...
Liv Merete Reinar, Arnhild Hægeland, Mary Fleming Tollefsen, Wenche Bjørkeng
30.01.2000
Norge er et av de få land i verden som rutinemessig tilbyr gravide screening for infeksjon med humant immunsviktvirus (HIV) (1). AIDS ble første gang diagnostisert i 1983 i Norge (2). Prevalensen av...
Atle Fretheim, Tom Tanbo, Siri Vangen, Liv Merete Reinar, John-Arne Røttingen
29.11.2011
Insidensen av sfinkterruptur ved fødsler i Norge økte betydelig i perioden 1967 – 2004, ifølge tall fra Medisinsk fødselsregister ( 1 ). Risikofaktorer for sfinkterruptur, for eksempel høyere alder...
Karianne Hammerstrøm, Gunn E. Vist, Liv Merete Reinar
02.10.2012
Bjørn Hilt og medarbeidere skriver i Tidsskriftet nr. 14/2012 at det sannsynligvis er økt forekomst av kognitive senskader etter kvikksølveksponering i tannhelsetjenesten, men at denne forekomsten...