Liv Lygre Furevik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Liv Lygre Furevik

Marie Alnæs, Liv Lygre Furevik
04.04.2017
A girl of primary school age was hospitalised with a suspected acute soft tissue infection in the left side of her face. She had been generally healthy previously. Upon admission, swelling, pain on...
Marie Alnæs, Liv Lygre Furevik
30.03.2017
En jente i grunnskolealder ble innlagt i sykehus med mistanke om akutt bløtvevsinfeksjon i venstre ansiktshalvdel. Hun hadde stort sett vært frisk tidligere. Ved innkomst fant man hevelse,...