Liv Haugli

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Liv Haugli

Karen Therese Sulheim Haugstvedt*, Sidsel Graff-Iversen, Liv Haugli
18.11.2004
Rehabiliteringstiltak overfor langtidssykmeldte har som regel vist god effekt så lenge tiltakene har pågått, men har ikke hatt vedvarende virkning på sykefraværet ( 1 ). Samtidig er det vist at den...
Liv Haugli, Arnstein Finset
30.06.2002
Håkon Lie skriver i Tidsskriftet nr. 16/2002 at ”spesialisten bør kobles inn straks man føler at det er en diskrepans mellom pasientens og legens oppfatning av årsak til og praktiske konsekvenser av...