Liv Grøtvedt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Liv Grøtvedt

Liv Grøtvedt, Ellen Rygh
12.04.2021
There are plans to sell nicotine-containing e-cigarettes freely in Norway. In our view, the harmful effects of nicotine, particularly on young people and during pregnancy, should not be understated...
Liv Grøtvedt, Ellen Rygh
07.04.2021
Nikotinholdige e-sigaretter skal etter planen selges fritt i Norge. Vi mener skadevirkningene av nikotin, spesielt på unge mennesker og i svangerskapet, ikke bør underkommuniseres. Disse nye...
Sidsel Graff-Iversen, Anne Karen Jenum, Liv Grøtvedt, Berit Bakken, Randi M. Selmer, Anne Johanne Søgaard
04.10.2007
Hjerte- og karsykdom var årsak til 38 % av alle dødsfall i Norge i 2004 ( 1 ). For hjerteinfarkt er det vist nedgang både for dødelighet og sykelighet i aldersgrupper under 80 år ( 1 , 2 )...
Else-Karin Grøholt, Øyvind Hesselberg, Kari Alvær, Liv Grøtvedt
06.11.2008
Et godt helseindikatorsystem er med på å avdekke både positive og negative helsetrender i en befolkning. Hvilken form og hvilket innhold slike systemer skal ha, må diskuteres. Et utstrakt...
Liv Grøtvedt, Sidsel Graff-Iversen
02.12.2004
Har 40-åringsundersøkelsene vært nyttige? Ingar Holme og medarbeidere oppsummerer i dette nummer av Tidsskriftet nesten 20 år med helseundersøkelser blant 40-åringer i Oslo og trekker noen...