Liv Eriksen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Liv Eriksen

Barbro Furebotten Iversen, Liv Eriksen
10.11.2000
Insidensen av brystkreft i Norge øker med ca. 1 % årlig (1). Forekomsten varierer i de forskjellige landsdeler, noe som fremgår av figur 1 (2). Rogaland har en relativt høy insidens. I 1996 så vi en...