Liv Drolsum

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Liv Drolsum

Olav Kristianslund, Ingeborg Slørdahl Hjort Kure, Liv Drolsum
02.06.2021
Cataract is a very common eye condition that affects large parts of the population. The prevalence increases with age, and the proportion with symptomatic or surgically treated cataracts has been...
Olav Kristianslund, Ingeborg Slørdahl Hjort Kure, Liv Drolsum
25.05.2021
Katarakt (grå stær) er en svært vanlig øyetilstand som rammer store deler av befolkningen. Forekomsten øker med alderen, og andelen med symptomatisk eller operert katarakt er anslagsvis 50 % blant 75...
Olav Kristianslund, Linn Cesilie Tovås, Andreas Thorsrud, Liv Drolsum
22.03.2021
Keratoconus is a progressive corneal disease that can impair vision. Early diagnosis and treatment can be crucial for preventing severe and permanent loss of vision. Estimates for the prevalence of...
Olav Kristianslund, Linn Cesilie Tovås, Andreas Thorsrud, Liv Drolsum
22.03.2021
Keratokonus er en progredierende hornhinnesykdom som kan svekke synet. Tidlig diagnose og behandling kan være avgjørende for å hindre permanent alvorlig synsreduksjon. Det har vært sprikende...
Olav Kristianslund, Marius Dalby, Liv Drolsum
04.05.2020
In most cases, cataract surgery provides a permanent, good visual outcome. However, the artificial intraocular lens may become dislocated after some years. In the following case report, this...
Olav Kristianslund, Marius Dalby, Liv Drolsum
04.05.2020
Kataraktkirurgi gir som oftest varig, godt synsresultat. Imidlertid kan den kunstige linsen løsne etter noen år. Her presenteres en kasuistikk der denne komplikasjonen førte til subakutt synstap...
Liv Drolsum, Bente Haughom
13.12.2007
De fleste forbinder organtransplantasjon med transplantasjon av organer som hjerte, nyrer og lunger. Dette er organer som tas fra donor mens kretsløpet fortsatt er i gang. Stiftelsen Organdonasjon...
Jon Klokk Slettedal, Liv Drolsum, Hanne Ramstad, Bjørn Nicolaissen
17.04.2008
Øyet er velegnet for transplantasjonskirurgi. Bestanddelene er anatomisk veldefinerte, og flere av strukturene er avaskulære. De immunologiske forholdene er gunstige grunnet tilstedeværelsen av en...