Liv Drolsum

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Liv Drolsum

Olav Kristianslund, Marius Dalby, Liv Drolsum
04.05.2020
In most cases, cataract surgery provides a permanent, good visual outcome. However, the artificial intraocular lens may become dislocated after some years. In the following case report, this...
Olav Kristianslund, Marius Dalby, Liv Drolsum
04.05.2020
Kataraktkirurgi gir som oftest varig, godt synsresultat. Imidlertid kan den kunstige linsen løsne etter noen år. Her presenteres en kasuistikk der denne komplikasjonen førte til subakutt synstap...
Liv Drolsum, Bente Haughom
13.12.2007
De fleste forbinder organtransplantasjon med transplantasjon av organer som hjerte, nyrer og lunger. Dette er organer som tas fra donor mens kretsløpet fortsatt er i gang. Stiftelsen Organdonasjon...
Jon Klokk Slettedal, Liv Drolsum, Hanne Ramstad, Bjørn Nicolaissen
17.04.2008
Øyet er velegnet for transplantasjonskirurgi. Bestanddelene er anatomisk veldefinerte, og flere av strukturene er avaskulære. De immunologiske forholdene er gunstige grunnet tilstedeværelsen av en...