Liv Drolsum

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Liv Drolsum

Liv Drolsum, Bente Haughom
13.12.2007
De fleste forbinder organtransplantasjon med transplantasjon av organer som hjerte, nyrer og lunger. Dette er organer som tas fra donor mens kretsløpet fortsatt er i gang. Stiftelsen Organdonasjon...
Jon Klokk Slettedal, Liv Drolsum, Hanne Ramstad, Bjørn Nicolaissen
17.04.2008
Øyet er velegnet for transplantasjonskirurgi. Bestanddelene er anatomisk veldefinerte, og flere av strukturene er avaskulære. De immunologiske forholdene er gunstige grunnet tilstedeværelsen av en...