Liv Berit Stenseth

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Liv Berit Stenseth

Houman Charani, Torben Wisborg, Kari Schrøder Hansen, Guttorm Brattebø, Liv Berit Stenseth
23.10.2003
Moderne traumebehandling bygger på enkle prinsipper med kontroll over luftveier, ventilasjon og blødning som de primære siktemål. Opplæringen i dette er systematisert gjennom flere...