Liselotte Højgaard

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Liselotte Højgaard (f. 1957) er spesialist i klinisk fysiologi & nuklearmedicin, og klinikchef, overlæge dr.med., Klinik for klinisk fysiologi og nuklearmedicin & PET og Cyklotronenheden, Rigshospitalet i København. Hun har tidligere vært chefredaktør i Ugeskrift for Læger.

Artikler av Liselotte Højgaard
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media