Lise Walter Bjerke

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Lise Walter Bjerke (f. 1951)

er avdelingssykepleier ved Spinalenheten og medlem i trykksårutvalget i Norsk Interessefaggruppe for Sårheling (NIFS).

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Spinalenheten

Nevrologisk avdeling

Artikler av Lise Walter Bjerke
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media